Afrak Toor

Artifakt- og kunsthandler

Description:

Artifakt- og kunsthandler. Er mellemhandler mellem samlere og arkæologer/skatte jægere. For en beskeden provision finder han den rigtige køber i The core worlds til de skatte som findes i The outer rim. Han har sjældent artifakterne i sine egne hænder, men rejser frem og tilbage mellem the core og outer rim for at holde sine kontakter ved lige.
Hans mange handler har gjort ham velhavende nok til selv, at kunne financierer mindre udgravninger selv, hvis han får et tip.

race: Selkaths

Afrak Toor

Survival of the Misfittest Idless Warming