WJI

Web of justice er et initiativ til at øge trygheden i randområderne, hvor der ikke altid kan være en autoritær tilstedeværelse. Initiativet er i forlængelse af det imperielle dusør program, men i stedet for at være dusøre udstedt af emperiet samler vi dusøre udstedt af lokale og i nogle tilfælde øger vi dusøren. Det bestyder at flere små hændelser har sværere ved at gå ustraffet hen. Derfor opfordre vil også alle til at oprette en dusør for selv de mindste hændelser, velvidende at det gavner hele imperiet hvis man gør.

For Kejseren og Imperiet.

WJI Listings

WJI

Survival of the Misfittest Idless Idless